Menu Sluiten

Installatie & Advies

De transitie naar duurzame mobiliteit is hard op gang in Nederland.
In veel (overheids-)aanbestedingen voor goederen- of personenvervoer is
zero-emissie de standaard. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor het
bedrijfsleven. Denk aan gedragsverandering bij het personeel die het elektrisch rijden niet gewend is en het aanleggen van oplaadinfrastructuur.

NL | Mobility begeleidt bedrijven die willen overstappen naar
elektrisch vervoer bij het maken van ingewikkelde keuzes waarvan de
consequenties soms moeilijk te overzien lijken. Daarnaast leveren we turn-key oplaadpleinen voor grote vloten, maar installeren ook graag een homebox voor thuisladen. Alles vanuit de filosofie dat elektrisch rijden eenvoudig moet zijn, voor eigenaar en gebruiker.

Voor de oplaadpunten is een partnerschap met Ecotap aangegaan
wat verder gaat dan retailer/ leverancier: beide bedrijven ondersteunen elkaar bij innovatie en advies. Ecotap produceert in Nederland en neemt een belangrijke maatschappelijke positie in door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om te scholen.