Diplomatic Council
NL Mobility op Facebook
Open Menu

Duurzame Mobiliteit

 

Duurzame mobiliteit

 

De transitie naar duurzame mobiliteit is hard op gang in Nederland.
In veel (overheids-)aanbestedingen voor goederen- of personenvervoer is zero-emissie de standaard. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor het bedrijfsleven. Denk aan gedragsverandering bij het personeel die elektrisch rijden niet gewend is en het aanleggen van oplaadinfrastructuur.

NL | Mobility begeleid bedrijven die willen overstappen naar elektrisch vervoer bij het maken van ingewikkelde keuzes waarvan de consequenties soms moeilijk te overzien lijken. Daarnaast leveren we turn-key oplaadpleinen voor grote vloten, maar installeren ook graag een homebox voor thuisladen. Alles vanuit de filosofie dat elektrisch rijden eenvoudig moet zijn, voor eigenaar en gebruiker.

Voor de oplaadpunten is een partnerschap met Ecotap aangegaan wat verder gaat dan retailer/ leverancier: beide bedrijven ondersteunen elkaar bij innovatie en advies. Ecotap produceert in Nederland en neemt een belangrijke maatschappelijke positie in door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om te scholen. 
 

 

 

The NL | Mobility / Diplomatic Council Charity Project: Social Good Initiative

 

 

 

 

De Jaquar I-Pace met oplaadpunt in de Jaquar I-Pace kleuren

 

 

NL | Mobility: Thuisladen of Zakelijk laden.

 

  
Meer informatie over laadpunten bij huis


Meer informatie over laadpunten bij kantoor                                         

 

Vervoerspartner Wereldhavendagen Rotterdam 2019!

 

                   

   

 

"Visie en missie: de transitie naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is gestart. Om dat proces goed te laten verlopen zullen de betrokken disciplines goed moeten samenwerken. NL|Mobility specialiseert zich in de soepele en snelle invoer van elektrische mobiliteit. 

 

1. Promotie

2. Analyse 

3. Uitvoering

4. Export

 

Promotie: elektrische mobiliteit onder de aandacht brengen: het product aan de markt koppelen. Evenementen, beurzen, congressen, online

 

Analyse: scan van de huidige vervoersaanpak bij overheid en bedrijfsleven, gevolgd door een meerjarig mobiliteitsadvies op basis van Total Cost of Ownership (TCO)

 

Uitvoering: begeleiding bij aanschaf, aanleggen van oplaadinfrastructuur, mindset bij medewerkers, maatwerk oplossingen. Pas als het werkt gaan wij weg

 

Export: Nederland kennisland | De Nederlandse aanpak slaat aan in landen die zich versneld willen ontwikkelen, aanpassen aan de nieuwe situatie. Om de afspraken die in 2015 in Parijs gemaakt zijn na te komen moet veel gebeuren. NL|Mobility introduceert de Nederlandse werkwijze wereldwijd en biedt export kansen voor de Nederlandse EV branche"

 

NL | Mobility faciliteert aanvullend duurzaam wagenpark Dierenbescherming.

 

 meer.

 

 

  E-Mobility Platform