Menu Sluiten

Onderhoud laadpalen

Het gebruik van energie consumerende laadpalen voor elektrische auto’s bij een operationeel bedrijf vraagt om periodieke controle van de hardware om de veiligheid en werking ervan op termijn te kunnen waarborgen.

Ondanks dat de laadpalen en de gebruikte hardware onderhoudsvriendelijk zijn verdient het de voorkeur om deze jaarlijks te controleren, zeker als de oplaadinfrastructuur dagelijks gebruikt wordt en/of uw bedrijfsvoering afhankelijk is van de werking ervan.

Wij bieden onze klanten hiervoor een serviceplan aan waarbij we de aanwezige laadpalen onderhouden en inspecteren conform de hieronder vermelde criteria.

Aandachts- en inspectiepunten

  • Visuele inspectie van de buitenzijde en de montage
  • Preventief vervangen van de smeltzekeringen
  • Inspectie interne hardware componenten en bedrading
  • Inspectie van de laadkabel en/of laadcontactdoos
  • Controleren van werking loadbalancer (indien aanwezig)
  • Testen laadpaal op werking (indien geen auto aanwezig wordt er een laadsessie gesimuleerd)
  • Algehele controle van verdeelinrichting behorende tot de laadpalen (NEN1010)
  • Laadpunt controleren op vocht c.q. lekkage (indien deze buiten staat)
  • Laadpaal schoonmaken en werkend opleveren incl. rapport
onderhoud-laadpalen

Tarieven

Serviceplan

Om zo helder en transparant mogelijk te zijn richting onze
opdrachtgevers werken wij met staffeltarieven per aantal laadpalen te
onderhouden op een locatie/adres.

De voorrijkosten en inspectie van de verdeelinrichting zijn
doorgerekend in het tarief van het eerste oplaadpunt.

Reparaties

Mocht er tijdens de inspectie problemen en defecten geconstateerd worden dan valt het herstel hiervan buiten de scope van deze inspectie en wordt herstel op basis van nacalculatie uitgevoerd.

Indien het probleem direct opgelost kan worden zullen de gebruikte onderdelen aan u worden doorberekend.

Indien wij hiervoor terug moeten komen brengen wij voorrijkosten en arbeid in rekening. Dit alles uiteraard van te voren in overleg met u.

Tarieven (per jaar)

Het 1e laadpunt€ 145,00 euro inclusief voorrijkosten
Het 2e tot 5e laadpunt€ 55,00 euro per laadpunt
Vanaf het 6e laadpunt€ 35,00 euro per laadpunt

Tarieven

Arbeid € 55,00 per uur (per monteur)
Voorrijkosten € 95,00 euro (landelijk tarief)

Wettelijke onderhoudsplicht?

Op het moment van schrijven (2020) is er geen wettelijke verplichting vanuit een normering voor het onderhouden/keuren van laadpalen.
Dit in tegenstelling tot bijv. arbeidsmaterialen met een stekker die vanuit de NEN3140 normering gekeurd moeten worden (enkel voor bedrijven).
Het zou zo maar kunnen zijn dat dit voor de toekomst gaat veranderen maar op dit moment is daar nog niets over bekend.

Wat wij wel sterk adviseren voor bedrijven is om preventief inspectie en onderhoud uit te voeren aan de laadvoorziening.
Hierdoor wordt de continuïteit en veiligheid van de bedrijfsvoering gewaarborgd.